Välkommen till Teamhälsan

 Teamhälsan jobbar för att utveckla arbetsplatser där människor mår bra. Vi är en företagshälsa  som bedriver ett systematiskt och förebyggande hälsoarbete i nära samverkan med våra kunder i sydvästra Sverige. Vi erbjuder våra tjänster på plats i våra lokaler eller i vår rullande hälsobil. Finns ni på ett större geografiskt område kan vi såklart samordna avtal och aktiviteter inom ramen för RiksNära företagshälsor.

Din resurs inom arbetsmiljö och hälsa

Teamhälsan  erbjuder allt du kan önska av en komplett företagshälsa. I våra roller som företagssköterska, företagsläkare, fysioterapeut, ergonom, arbetsmiljöingenjör, beteendevetare och organisationskonsult hjälper vi dig både med dagsaktuella frågor och att se framåt för att utveckla arbetsmiljön och personalens välbefinnande. Ett helhetsgrepp som ger resultat.

 

  • Vårt tjänsteutbud omfattar allt från arbetsmiljökartläggningar till hälsokontroller, konditionstester och rehabilitering.
  • Vi gör ofta arbetsplatsbesök och hälsokontroller på plats är något av en specialitet. Det gör oss till en idealisk partner om du har verksamhet på flera orter i sydvästra Sverige. 
  • Vi anordnar utbildningar och föreläsningar inom exempelvis ergonomi, kost/motion, systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), stresshantering, första hjälpen och hjärt-/lungräddning.