Vad erbjuder vi?

Främja din hälsa

Människor som mår bra arbetar också bra. Det kan tyckas självklart, men vi träffar ofta personer som rör sig för lite och stressar för mycket. Men det finns hopp: En medveten satsning på hälsofrämjande aktiviteter gynnar såväl individ som företag över tid. Och vi har alla de instrument som krävs för att starta en positiv spiral redan idag.

 •  Hälsoundersökningar
 • Hälsoprofilbedömningar med konditionstest
 • Nyanställningsundersökning med intyg (drogtest och alkoholmarkör)
 • Individuell stresshantering
 • Inspirationsföreläsningar om hälsa, träning, återhämtning, livsstil, sömn, stress, ergonomi
 • Personlig träning
 • Hjälp med motivation och målsättning
 • Kostrådgivning
 • Influensa- och TBE vaccination

Utveckla och förebygg i din arbetsmiljö

Vi skapar arbetsplatser där människor mår bra. Det gör vi utifrån en helhetssyn där individ, organisation, ledarskap och arbetsmiljö utgör beståndsdelarna. Vi inleder med att se över hur och var arbetet bedrivs. Därefter gör vi tillsammans upp en plan för hur arbetsmiljön och hälsoarbetet ska utvecklas i ditt företag.

 • Kartlägg din arbetsmiljö
 • Riskbedömningar av arbetsmiljö
 • Fysiska arbetsmiljömätningar 
 • Stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Ergonomi

 • Ergonomisk riskbedömning
 • Ergonomisk genomgång bildskärmsarbete
 • Ergonomisk enskild bedömning av komplexa arbetsplatser

Ergonomi

 • Ergonomisk riskbedömning
 • Ergonomisk genomgång bildskärmsarbete
 • Ergonomisk enskild bedömning av komplexa arbetsplatser

Medicinska kontroller (enligt författning AFS 2019:3)

Medicinska kontroller, och andra hälsoundersökningar, som regleras i föreskriften ovan, utgår från särskilda faktorer i arbetsmiljön, som kan orsaka ohälsa eller skada hos dina medarbetare.

 • Allergiframkallande kemiska produkter – härdplastkontroller
 • Vibrationer
 • Fibrosframkallande damm (asbest, vissa oorganiska fibrer, kvarts)
 • Nattarbete
 • Handintesivt arbete
 • Arbete med bly, kadmium, kvicksilver

Utbildningar

Våra arbetsmiljöutbildningar kan anpassas till ditt företags specifika behov avseende innehåll och längd. Vid beställning av en företagsanpassad utbildning så kommer vi gärna på besök till ditt företag.

Arbetsmiljö och riskbedömning

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • BAM – Bättre arbetsmiljö
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4
 • Stresshantering
 • Ergonomi på arbetsplatsen
 • Utveckla kommunikationen i er arbetsgrupp
 • Hur gör man riskbedömningar?
 • Risker med buller (lagstadgad enligt AFS 2005:16)
 • Risker med kvarts (lagstadgad enligt AFS 2015:2)
 • Risker med vibrationer (lagstadgad enligt AFS 2005:15)
 • Kemiska arbetsmiljörisker (lagstadgad enligt AFS 2011:19)
 • Arbete med allergi- och astmaframkallande produkter (härdplast) (lagstadgad enligt AFS 2019:3)

Hjärt- och lungräddning

 • Hjärt- och lungräddning, med hjärtstartare (HLR)
 • Första hjälpen/Hjärt- och lungräddning AFS 1999:7

Rehabilitering

Vi jobbar förebyggande med både individ och arbetsplats för att undvika ohälsa. Men om en rehabilitering ändå blir aktuell, kan vi vara ett stöd. I det läget är det en fördel att vi har flera resurser i huset. Vid behov tar vi även in extern kompetens och fungerar då som en sammanhållande partner – allt för att nå ett snabbt resultat.

 • Kartläggning av medarbetares hälsa
 • Stödsamtal
 • I:a dags kontakt vid hög korttidssjukfrånvaro
 • Arbetsförmågebedömning
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Stöd för långtidssjuk
 • Behandling av Fysioterapeut
 • Behandling av Naprapat