Förekommer det handintesivt arbete i er verksamhet?

Den 1 november 2021 började Arbetsmiljöverkets AFS 2019:3 som berör handintensivt arbete att gälla.

Vad är handintensivt arbete?

Handintensivt arbete kan definieras som ihållande snabba handledsrörelser mot ledens ytterläge, i kombination med kraft. Rörelserna kan även ha ett mindre rörelseomfång och behöver inte ske ända ut till ledens ytterläge. Det handlar sig om snabba och ihållande handledsrörelser som sker i kombination med kraft.

Handintensivt arbete sker ofta i högt tempo och belastar främst olika kroppsstrukturer i hand, underarm och armbåge. Ju högre hastighet i kombination med kraft i handledens rörelser, desto högre belastning. Det kan handla sig om tryck, drag eller lyft när man håller något i handen. Även små precisionsgrepp med exempelvis pincettgrepp kan innebära stor kraftutövning. Ofta är tiden för återhämtning för kort eller sker för sällan vilket gör att risken för belastningsbesvär ökar.

Några exempel på arbeten som kan innebära handintensivt arbete är städning, montering, paketering, styckning och filering.

Vanliga besvär av handintensivt arbete

Eftersom handintensivt arbete påverkar nerver, senor, leder och muskler i handled, armbåge, axlar och nacke kan det ge symptom som värk, domningar, kraftlöshet mm. Det kan bli svårt att utföra vardagliga sysslor som exempelvis hålla i en kopp kaffe, eftersom man begränsas av smärtan. Besvären kan också leda till långvarig problematik, exempelvis karpaltunnelsyndrom.

Handintensivt arbete skall undersökas och riskbedömas

Undersökning och riskbedömning av handintensivt arbete ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och är arbetsgivarens ansvar. Arbetsgivaren skall göra en riskbedömning i belastningsergonomi vid handintensivt arbete och bedöma om det finns risk för skador i rörelseorganen eller om arbetet är onödigt tröttande eller hälsofarligt. Bedömningen görs för varje arbetsmoment enskilt och i kombination med varandra och påverkande faktorer måste tas hänsyn till. Bedömning skall göras även om det handintensiva arbetet förekommer under en kortare tid än fyra timmar. Bedömningen bör ske utifrån vetenskapligt stöd och metod gällande belastningsergonomi. Behöver ni hjälp

När ska medicinsk kontroll anordnas?

Enligt det systematiska arbetet ska arbetsgivaren förebygga och ta bort hälso- och olycksfallsrisker i arbetet. Medicinska kontroller ska anordnas för de arbetstagare som utför handintensivt arbete som kan innebära risk för skador i nacke, skuldra (axel), arm eller hand, trots vidtagna åtgärder. Det vill säga, arbetsgivaren behöver inte anordna medicinska kontroller vid handintensivt arbete om en fördjupad bedömning visar att arbetet inte ger en ökad risk för belastningsbesvär.

Vi kan hjälpa till med riskbedömningar och i de fall det bedöms nödvändigt med medicinska kontroller.