Corona och sjukförsäkring

  • Ersättning för karens förlängs till och med den 28 februari 2021.
  • Ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna förlängs till och med den 28 februari 2021.
  • Ersättning till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala förlängs till och med den 28 februari 2021.
  • Uppskjutet krav på läkarintyg från 8:e dagen till den 15:e dagen i sjukperioden förlängs till och med 30 april 2021. Utöver det har Försäkringskassan beslutat att det inte behövs något läkarintyg förrän dag 22 vid ansökan om sjukpenning. Försäkringskassans beslut gäller till och med 31 januari 2021.

Läs mer  här.