fbpx

Arbetsmiljöutbildning – SAM i praktiken

Vi arbetar aktivt med personal och ledningsgrupper på våra kundföretag för att öka medvetenheten om att arbetsmiljö och hälsa hör ihop. Rent praktiskt gör vi det i form av aktiviteter, föreläsningar och utbildningar för både grupper och enskilda – och där Arbetsmiljöutbildningen SAM är en av de viktigaste.

Syfte och målsättning

Kursen ska öka förståelsen för hur arbetsmiljölagen är uppbyggd och hur dess föreskrifter tolkas. Vi har även en genomgång med praktikfall kring hur man bör arbeta med SAM-föreskriften 2001:01 – kopplat till er arbetsmiljö. Praktikfallen syftar till att träna förmågan att hitta information och diskutera hur arbetsmiljösituationer kan analyseras och åtgärdas.

Efter kursen ska du och dina kollegor själva kunna bedriva ett självständigt systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

Kursinnehåll

Vi kommer att ägna oss åt arbetsmiljölagen och annan lagstiftning, tala om ansvar, delegering och uppföljning, gå igenom föreskriften ”Systematiskt arbetsmiljöarbete 2001:01” samt genomföra gruppövningar med praktikfall. Efter genomgången kurs utfärdas ett kursintyg.

Kursupplägg

Den här kursen är öppen för individuella deltagare, men kan även skräddarsys för ett enskilt företag. Kurstiden är fördelad på två halvdagar.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till ledningsgrupp, arbetsledare, skyddsombud och övriga som arbetar med arbetsmiljöfrågor.

Ladda ner produktblad: Teamhälsan – Arbetsmiljöutbildning