fbpx

Stresshantering

I vår utbildning inom stresshantering har vi valt att arbeta med:

  • ..en teoridel för att bygga en förståelse kring vad som händer i kroppen när vi är stressade.
  • ..en praktisk del där vi går igenom de verktyg som finns att tillgå för att hantera stress och vi bereds även möjlighet att själva prova på.

 

Kursen ger en gedigen grund för att hantera stress och ni vägleds av företagssköterska, ergonom och beteendevetare. Kursens längd kan anpassas men för att kunna få en chans att hinna med en viss praktisk del är en halvdag en minimilängd för att kunna ge en bra grund.