fbpx

Första hjälpen

Förebyggande insatser spelar stor roll i vårt långsiktiga hälsofrämjande arbete. Samtidigt ser vi det som angeläget att så många som möjligt kan rycka in och hjälpa en medmänniska i ett akut nödläge. Därför erbjuder vi våra kundföretag en livsviktig utbildning i första hjälpen.

Målsättning

Varje deltagare skall efter genomgången första hjälpen-kurs kunna agera säkert i en situation då behovet av en snabb och korrekt insats är nödvändigt.

Kursinnehåll:

• Bedömning av olycksplats och skadad.

• Larmrutiner. Internt och externt.

• Luftvägsproblem

• Cirkulationsproblem

• Medvetslöshet

• Blödningar

• Extremitetsskador

• Brännskador inkl. kemikalier

• Psykiska reaktioner och krisstöd

• Företagets förstahjälp utrustning

Tillval

• Hjärt-lungräddning (användning av hjärtstartare)

Certifierade utbildare

Utbildningen kommer att hållas av våra företagssköterskor, som är utbildade som instruktörer enligt Svenska första hjälpen rådets riktlinjer.

Tid och plats

Kursen tar ca 2–2,5 timmar och bör maximalt ha 8 deltagare per tillfälle. Är ni en större grupp går det att boka flera tillfällen samma dag. Kursen kräver inga förkunskaper och vi tillhandahåller utbildningsmaterial.

Vid företagsinterna utbildningar kan vi genomföra utbildningen på plats i era lokaler. Vi håller också öppna kurser, som samordnas med andra företag i lämpliga lokaler.

Ladda ner produktblad: Teamhälsan – Utbildning i första hjälpen