fbpx

Arbetsförmågebedömning

När en medarbetare riskerar att inte klara sitt arbete eller när sjukskrivningen ser ut att bli långvarig kan en arbetsförmågebedömning vara till stor nytta. Bedömningen utförs av ett team som kan bestå av företagsläkare, företagssköterska, ergonom och beteendevetare.

Arbetsförmågan bedöms i förhållande till arbete hos nuvarande arbetsgivare.

Arbetsförmågebedömningen kan också användas för att belysa individens resurser och vilka förutsättningar han /hon har för att fungera i arbetet trots sjukdom. Arbetsförmågebedömningen tar också fram olika anpassningar som kan behövas på arbetsplatsen.