fbpx

Rehabilitera i tid

Trots fokus på hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter inom arbetsmiljö- och hälsoområdet, så händer det att vi hamnar i en rehabiliteringsprocess. Det är då viktigt att resurser kan sättas in omgående, vilket i de flesta fall är en förutsättning för ett lyckad resultat. Inom Teamhälsan har vi alla resurser på samma ställe, vilket underlättar en snabb rehabilitering. Behövs det, så samverkar vi med specialister inom olika kompetensområden.