fbpx

Vibrationsundersökning

Vi genomför en medicinsk vibrationskontroll av vibrationsexponerade.  Det sker genom läkarkontroll vart tredje år. Läkarundersökning skall även ske innan arbete med vibrationer påbörjas.