fbpx

Hörselkontroller för bullerexponerade

Enligt arbetsmiljöverkets författningssamling Buller AFS 1992:10, så skall hörselkontroller genomföras med ett visst intervall beroende på graden av bullerexponering. Intervallet kan vara varje år till vart tredje år.