fbpx

Härdplastundersökning med företagsläkare

Vi genomför tjänstbarhetsbedömning vid härdplastarbete. Det innebär enligt AFS 2005:6 att redan före arbete med härdplaster skall en läkarundersökning genomföras. Vid undersökningen är en provtagning av lungfunktionen/spirometri obligatorisk. Vid arbete med vissa härdplaster som kräver tjänstbarhetintyg skall undersökningen genomföras före arbete, efter 3-6 månader i arbete (år 1) och sedan vartannat år eller vid besvär.