fbpx

Riktade och lagstadgade hälsokontroller

Enligt arbetsmiljöverkets författningssamlingar, som mer i detalj reglerar arbetsmiljölagens intentioner, så skall olika typer av lagstadgade hälsokontroller genomföras enligt ett visst intervall. En bra översikt över de medicinska kontroller som enligt lag skall genomföras finns samlade i AFS 2005:6 som du hittar här.

Exempel på kemikalier, ämnen och påfrestningar som föranleder medicinska kontroller är:

  • Bly och kadmium
  • Fibrosframkallande damm
  • Härdplaster
  • Armerad esterplast
  • Mast och stolparbete, rök- och kemdykning, dykeriarbete
  • Vibrationsexponering
  • Nattarbete