fbpx

Hälsotest-livsstil

Hälsotest-livsstil är ett hjälpmedel som kan öka enskilda medarbetares kunskaper om vad hälsa är. Testet används i hälsofrämjande syfte för att upptäcka vilka behov och möjligheter till livsstilsförändring som finns hos varje individ.

Hälsotest-livsstil består av nedanstående moment och utförs av en företagssköterska.

Formulär

Testet börjar med att varje deltagare fyller i ett formulär med frågor om levnadsvanor, arbetssituation, fritidsaktiviteter, motion, kost, stress, sömn, tobak, alkohol och medicinska symptom.

Provtagning och mätningar

Vi kontrollerar Hb (hemoglobin), blodsocker, kolestorol, blodtryck, längd, vikt och midjemått (bukhöjd).

Konditionstest

Ett cykeltest genomförs för att bedöma konditionen. Testet innebär 6–12 minuter på testcyklen med en ansträngningsnivå som motsvarar cykling i lätt uppförsbacke.

Rörelsetest

En allmän genomgång görs av rörelseförmåga och muskelstyrka.

Hälsosamtal

Ett samtal som motiverar och engagerar till hälsa och livsstilsförändring.

Tillval – uppföljning

För bästa resultat rekommenderar vi en uppföljning av hälsotestet efter 6–12 månader.

Tillval – fler prover

Lägg till blodprover för att få aktuell status gällande blodfetter, levervärde, njurvärde och blodvärde.

Kombinera med …

En satsning på Hälsotest-livsstil kan med fördel kombineras med andra friskvårdsaktiviteter, som till exempel inspirationsföreläsningar kring kost och motion, en utbildning i stresshantering, ett träningsupplägg med våra partners och olika typer av prova på-aktiviteter.

Ladda ner produktblad: Teamhälsan – Hälsotest livstil