fbpx

Inspirationsföreläsningar om livsstil, friskvård och ergonomi

Vi vill att människor ska må bra och delar gärna med oss av våra insikter om vad hälsa är, till enskilda medarbetare såväl som till större personal-grupper. Våra temaföreläsningar inom friskvård och livsstilsfaktorer kan bli till ett uppskatta inslag på din nästa kickoff.

Temaföreläsningar:

• Kost, motion och sömn

• Stress och återhämtning

• Ergonomi – teori och praktik

Några frågeställningar:

– Varför tilltalas vi av det söta och feta?

– Är vi viljelösa offer under hjärnans diktatur?

– Hur påverkas kroppen av motion?

– Många lider av sömnstörningar – vad beror det på?

– Stress och återhämtning – hur påverkas kroppen?

– Hur kan kunskap om ergonomi förebygga besvär?

Frågorna tas upp och besvaras under våra olika temaföreläsningar. Förutom att förmedla kunskap, ger föreläsningarna också användbara tips inom de olika ämnena.

Hur lång tid?

Varje föreläsning tar ca 60 minuter.

Kombinera med andra aktiviteter

Föreläsningarna kan enkelt kombineras med olika teman enligt önskemål och vara ett inslag under arbetsplatsträffar, personalmöten eller en kick-off. En del företag väljer att göra en friskvårdssatsning där föreläsningar kombineras med en hälsokontroll eller ett Hälsotest-livsstil.

Ett hälsotest består dels av ett formulär med frågor kring levnadsvanor, dels av provtagning, mätning och konditionstest. Det avslutas med ett hälsosamtal där vi diskuterar områden där den enskilde kan behöva göra en livsstilsförändring.

Ladda ner produktblad: Teamhälsan – Inspirationsföreläsningar