fbpx

Hälsokontroll-på plats

Vi har utvecklat en specialitet – mobila hälsokontroller – som innebär att vi utför kontrollen på ditt företag. Förutom att jobbet blir gjort får vi en värdefull insyn i arbetsmiljön samtidigt som personalen sparar in restiden till och från vår mottagning. En ren win-win-win-situation alltså.

Hälsokontroll-på plats – så går det till

Vi kommer ut till ditt företag och installerar oss i ett avskilt rum, där det finns en toalett i anslutning. Sedan träffar vi medarbetarna, en efter en, tills alla blivit kontrollerade.

En ur vår synvinkel stor fördel med att utföra hälsokontrollen på plats, är att vi får en bra bild av personalens arbetsmiljö. Det underlättar mycket när vi analyserar sambandet mellan individ och arbetsplats.

Hälsokontroll-på plats består av följande moment:

Provtagning och mätningar

• Blodtryckskontroll

• Vi mäter längd, vikt och midjemått

• Synundersökning

• Kapillära blodprover (kontroll av blodvärde (Hb), kolesterol (blodfett), blodsocker (glukos)

• Urinprov (analys av äggvita och socker)

Formulär

Varje deltagare fyller i ett formulär innan hälsokontrollen påbörjas. Förutom en allmän hälsodeklaration söker vi svar på individens levnadsvanor samt fysiska och psykosociala arbetsmiljö.

Hälsosamtal

I de fall mindre grupper avstår från frågeformulär, genomförs en strukturerad intervju om hälsa och arbetsmiljö.

Tillval

• Konditionstest

• Hörselkontroll

• Lungfunktionstest

• Arbetsmiljöenkät för systematisk kartläggning av hälsa och arbetsmiljö

 Exempel på utökade prover

• PSA (prostatakontroll genom blodprov)

• EKG (mäter hjärtats aktivitet)

• TSH (blodprov för att testa sköldkörtelns funktion – som styr ämnesomsättningen)

Ladda ner produktblad: Teamhälsan – Hälsokontroll på plats