fbpx

Hälsokontroll-målare

För att ge en rättvisande bild anpassar vi alltid hälsokontrollen efter förhållandena i olika arbetsmiljöer och yrken – exempelvis målare. Oavsett yrke ger kontrollen ett kvitto på dagsformen och ett avstamp för en sundare framtid eftersom den ökar medvetenheten om vad hälsa är.
Kontroll av styrka, rörelseförmåga och kondition

Vi gör en bedömning av muskelstyrka och rörelseomfång i skuldror axlar, rygg, knä och fötter. Konditonen bedöms med hjälp av ett cykeltest på 6–12 minuter.

Kroppsmätningar

Vi mäter midjemåttet samt längd och vikt.

Provtagning

Prover som analyseras och besvaras i samband med undersökningen är Hb (hemoglobin), blodsocker och kolesterol.

Urinprov

För analys av äggvita och socker.

Blodtryck

Blodtrycket kontrolleras i sittställning. Om värdena avviker görs en uppföljande mätning i liggande ställning efter 10–15 minuters vila.

Hörselkontroll

En viktig kontroll för alla som utsätts för buller i arbetet. Även den som själv upplever hörselproblem bör kontrolleras för att fastställa om hörselnedsättning föreligger.

Lungfunktionstest

Lungornas funktion bör testas på alla som utsätts för kemikalier i form av gaser och damm. Även storrökare bör testas med tanke på risken för att utveckla KOL. Testet utförs med hjälp av en spirometer, som mäter hastighet och volym på utandningsluften.

Hudbesvär och allergier

Vi kontrollerar förekomst och mottaglighet för hudbesvär och allergier.

Synkontroll

Kontrollen genomförs som en screening med ev. egna glas/linser och omfattar avstånd och närseende. Om bildskärmsarbete ingår i arbetet gör vi en bedömning av behovet av arbetsglasögon. I de fall arbetsglas rekommenderas erhålls remiss till optiker.

Hälsosamtal

Börjar som en strukturerad intervju och mynnar ut i ett samtal om hälsa och arbetsmiljö.

Tillval

• Arbetsmiljöenkät för systematisk kartläggning av hälsa och arbetsmiljö

Exempel på utökade prover

• PSA (prostatakontroll genom blodprov)

• EKG (mäter hjärtats aktivitet)

• TSH (blodprov för att testa sköldkörtelns funktion – som styr ämnesomsättningen)

Ladda ner produktblad: Teamhälsan – Hälsokontroll målare