fbpx

Hälsokontroll-kontor

Vi anpassar alltid våra hälsokontroller efter de förhållanden som råder i olika arbetsmiljöer och inom olika yrken – exempelvis kontorsarbete. Oavsett yrke ger kontrollen ett kvitto på dagsformen och ett avstamp för en hälsosam framtid eftersom den ökar medvetenheten om vad hälsa är.
Kroppsmätningar

Vi mäter midjemåttet samt längd och vikt.

Provtagning

Prover som analyseras och besvaras i samband med undersökningen är Hb (hemoglobin), blodsocker och kolesterol.

Urinprov

För analys av äggvita och socker.

Blodtryck

Blodtrycket kontrolleras i sittställning. Om värdena avviker görs en uppföljande mätning i liggande ställning efter 10–15 minuters vila.

Synkontroll

Kontrollen genomförs som en screening med ev. egna glas/linser och omfattar avstånd och närseende. Om bildskärmsarbete ingår i arbetet gör vi en bedömning av behovet av arbetsglasögon. I de fall arbetsglas rekommenderas erhålls remiss till optiker.

Hälsosamtal

Ett samtal som motiverar och engagerar till livsstilsförändring och ett hälsosammare liv.

Tillval

• Konditionstest

• Ergonomi för bildskärmsarbete

• Lungfunktionstest

• Arbetsmiljöenkät för systematisk kartläggning av hälsa och arbetsmiljö

Exempel på utökade prover

• PSA (prostatakontroll genom blodprov)

• EKG (mäter hjärtats aktivitet)

• TSH (blodprov för att testa sköldkörtelns funktion – som styr ämnesomsättningen)

Ladda ner produktblad: Teamhälsan – Hälsokontroll kontor