fbpx

Hälsokontroll-hantverkare

För bästa resultat, anpassar vi våra hälsokontroller efter de förhållanden som råder i olika arbetsmiljöer och yrken – exempelvis för hantverkare. Oavsett yrke ger kontrollen ett kvitto på dagsformen och ett avstamp för en sundare framtid eftersom den ökar medvetenheten om vad hälsa är.


Kroppsmätningar

Vi mäter midjemåttet samt längd och vikt.

Provtagning

Prover som analyseras och besvaras i samband med undersökningen är Hb (hemoglobin), blodsocker och kolesterol.

Urinprov

För analys av äggvita och socker.

Blodtryck

Blodtrycket kontrolleras i sittställning. Om värdena avviker görs en uppföljande mätning i liggande ställning efter 10–15 minuters vila.

Hörselkontroll

En viktig kontroll för den som regelmässigt utsätts för buller. Personer som upplever hörselproblem bör kontrolleras för att fastställa om hörselnedsättning föreligger.

Lungfunktionstest

Lungornas funktion testas på alla som utsätts för kemikalier i form av gaser och damm. Även rökare bör testas med tanke på risken för att utveckla KOL. Testet utförs med hjälp av en spirometer, som mäter hastighet och volym på utandningsluften.

Synundersökning

Kontrollen genomförs som en screening med ev. egna glas/linser och omfattar avstånd och närseende. I de fall arbetsglas rekommenders erhålls remiss till optiker.

Hälsosamtal

Ett samtal som motiverar och engagerar till livsstilsförändring och ett hälsosammare liv.

Tillval

• Konditionstest

• Arbetsmiljöenkät för systematisk kartläggning av hälsa och arbetsmiljö

Exempel på utökade prover

• PSA (prostatakontroll genom blodprov)

• EKG (mäter hjärtats aktivitet)

• TSH (blodprov för att testa sköldkörtelns funktion – som styr ämnesomsättningen)

Ladda ner produktblad: Teamhälsan – Hälsokontroll hantverkare