fbpx

Hälsotest-funktion

Vårt hälsotest med inriktning på funktion hjälper oss att öka den enskilde medarbetarens kunskap om vad hälsa är. Vi använder testet i hälsofrämjande syfte för att se vilka behov och möjligheter till livsstilsförändring som finns hos varje individ.

Hälsotest-funktion består av nedanstående moment och utförs av en sjukgymnast.

Mätningar

Vi kontrollerar längd, vikt och midjemått (bukhöjd).
Konditionstest

Konditonen bedöms med hjälp av ett cykeltest. Testet innebär 6–12 minuters trampande på en ansträngningsnivå som motsvarar cykling i lätt uppförsbacke.

Funktionell bedömning

Muskler och leder undersöks och testas. De samlade resultaten ger en bild av den fysiska statusen.

Rådgivning

Testet kompletteras med rådgivning om ergonomi och träning. Därmed får varje individ en direkt återkoppling på sitt aktuella hälsoläge.

Tillval uppföljning

Vi rekommenderar en uppföljning inom 6 till 12 månader, eftersom ett mål och en morot brukar ge bättre resultat.

Utöka med …

För att långsiktigt förebygga, kan det ibland vara nödvändigt att göra en bedömning och översyn av arbetsplatsen. Rådgivning och träningsupplägg kan då i större utsträckning anpassas till aktuell arbetssituation och -miljö.

Kombinera med …

Hälsotest-funktion genomförs med fördel i kombination med andra friskvårdande aktiviteter, som till exempel inspirationsföreläsningar kring kost och motion, en utbildning i stresshantering, ett träningsupplägg med våra partners och olika typer av prova på-aktiviteter.

Ladda ner produktblad: Teamhälsan – Hälsotest funktion