fbpx

Psykosocial

Inom det psykosociala området kan vi stödja er med ett flertal tjänster. KBT-Kognitiv beteende träning är en effektiv metod för att hjälpa individer och arbetsgrupper att ändra ett beteende. Metoden bygger på hörnstenarna tanke, känsla och handling.

Här kommer exempel på tjänster inom det psykosociala området:

  • Stödsamtal kan vara till hjälp i olika situationer som t ex vid missbruksproblem, krishantering, relationsproblem, ångest, mobbning, sömnstörningar, uppsägningar m m.

 

  •  Psykosocial kartläggning via samtal/enkät eller en kombination. Det kan dyka upp situationer inom er organisation/arbetsgrupp som gör det nödvändigt att få externa ögon på en händelse eller skeende.

 

  • Konflikthantering. Det finns situationer som gör det svårt att lösa internt, då kan en externa partner underlätta en snabbare hantering.

 

  • Krishantering  och krissamtal med grupp. En olycka eller annan händelse kan i ett slag förändra vardagen. Vi kan stödja ert företag i dessa lägen.

 

  • Medverkan i ert företags krisberedskap.

 

  • Stöd med att ta fram en handlingsplan för att hantera olika kriser.

 

  • Hantering av förändringsskeenden för grupp/individ vid ex.vis omorganisationer, uppsägningar m m.

 

  • Förbättra kommunikationen i en arbets- och/eller ledningsgrupp.