fbpx

Ergonomi i praktiken

Vi jobbar för att människor ska kunna prestera fullt ut – arbetslivet ut. Därför delar vi gärna med oss av våra kunskaper om hur en ergonomiskt riktig arbetsplats kan och bör se ut. Att förhindra att besvär ens behöver uppstå, det om något kan kallas ett hållbart och hälsofrämjande arbete.

 

Ergonomi är läran om hur vi påverkas av vår fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljö, eller med andra ord samspelet människa, arbetsuppgifter och omgivande miljö. Att kunna anpassa arbetets tekniska och organisatoriska utformning efter individens förutsättningar är förstås av största vikt.

Nedan följer ett antal tjänster som vi tillhandhåller inom området ergonomi. Dessa kan givetvis kombineras fritt efter önskemål.

Individuellt arbetsplatsbesök

För att komma till rätta med en arbetsplats där personalen upplever återkommande arbetsrelaterade besvär, kommer vi ut och gör en ergonomisk bedömning på plats.

Genomgång av bildskärmsarbetsplats

Att arbeta vid bildskärm under en längre tid är slitsamt – men vi har motmedel. Låt vår ergonom besöka varje arbetsplats/medarbetare och göra en individuell genomgång av sitt- och ståergonomi. Gäller det ett större antal arbetsplatser kan vi lämna en skriftlig rapport med förslag på eventuella förbättringar. Många företag väljer att inleda den här aktiviteten med en gemensam ergonomiföreläsning, på ca en timme.

Bedömning av komplicerade arbetsplatser

När vi ska bedöma riktigt komplicerade arbetsplatser tar vi hjälp av antingen video eller fotodokumentation. Utifrån materialet genomförs sedan en riktad ergonomiundervisning.

Ergonomisk riskbedömning enligt regelboken

Att arbetsgivaren har ett ansvar för arbetsmiljön är ett både självklart och lagstadgat faktum. Ledningen ska till exempel undersöka om arbetet utförs på ett sätt som kan vara hälsofarligt eller onödigt tröttande och bedöma om belastningarna kan innebära risk för skador i rörelseorgan och på stämband.

Vi är väl bekanta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter och kan bistå ditt företag med såväl kartläggning som analys och dokumentation. Därtill sammanfattar vi aktiviteten med förslag på åtgärder.

Ladda ner produktblad: Teamhälsan – Ergonomi