fbpx

Analys av arbetsmiljö

Vi fokuserar på hållbarhet och jobbar för att skapa arbetsmiljöer där människor kan prestera fullt ut – arbetslivet ut. Därför arbetar vi aktivt med förebyggande insatser. För att lära känna din verksamhet och göra rätt prioriteringar inför fortsättningen kan det vara klokt att starta med en analys av nuvarande arbetsmiljö.

 

Innehåll och omfattning

En allmän hälso- och arbetsmiljöundersökning kan t ex omfatta följande moment:

• Arbetsmiljökartläggning på plats

• Arbetsmiljöenkät/Individuell

• Hälsotester med hälsoråd till individ

 

Arbetsmiljökartläggning på ditt företag

Kartläggningen genomförs av en företagssköterska tillsammans med arbetsmiljöingenjör och/eller ergonom. Det ger oss en möjlighet att förstå arbetsmiljön på ditt företag, vilket är en nödvändighet för att kunna ge råd och vägledning i det fortsatta arbetsmiljöarbetet.

 

Arbetsmiljöenkät

Enkäten är ett bra verktyg för att fånga upp medarbetarnas syn på faktorer som berör prestationerna på arbetsplatsen. Det gäller bl a psykosocial- och fysisk arbetsmiljö, hälsoproblem och livsstilsfaktorer.

Enkätundersökningen genomförs vanligtvis i samband med hälsokontroller. Resultatet redovisas till företagsledningen (beställaren) i en skriftlig rapport, där vi ger er status på arbetsmiljö och hälsa och även ger förslag på förbättringsaktiviteter.

Det går naturligtvis att välja att genomföra delar av aktiviteterna var för sig. För bästa resultat rekommenderas att ovanstående genomförs under en sammanhållen period och upprepas efter behov och utifrån eventuella lagkrav.

Ladda ner produktblad: Teamhälsan – Analys av arbetsmiljö