fbpx

Bli en del av teamet

Teamhälsan består av ett antal handplockade medarbetare, som alla bidrar till lagets samlade resurser och kompetens. Tillsammans erbjuder vi en arbetsmodell som gör att varje investering i arbetsmiljö och hälsa blir lätt att räkna hem.

Vi jobbar utifrån en helhetssyn där organisation, individ, ledarskap och arbetsmiljö utgör beståndsdelarna. En första aktivitet kan vara att se över hur och var arbetet bedrivs. Därefter gör vi gemensamt upp en plan för hur arbetsmiljön och hälsoarbetet ska utvecklas i ditt företag. Självklart har vi koll på vilka lagkrav som gäller för dig. En nyckel i vårt arbetssätt är att vi kan skapa flexibla tjänster som anpassas efter ditt företags behov.

Tyngdpunkten i vårt arbete ligger på det hälsofrämjande planet, och vi ser ett gott ledarskap som en förutsättning för ett bra och hållbart arbetsliv. Vi anstränger oss även för att se varje människa och har individens behov som en utgångspunkt för vidare aktiviteter.

Vi tror också på att samordna olika aktörer inom hälsa och friskvård, som t ex experter inom personlig träning, gruppträning, kost, massage och andra inriktningar av hälsofrämjande aktiviteter. Genom att samspela med andra öppnar vi fler möjligheter för ett hållbart arbetsliv – och vid behov även livsstilsförändring. En av våra samarbetspartners är Träningskompaniet, som bedriver en komplett friskvårdsanläggning i Halmstad.

För att investeringen ska bli så tidseffektiv som möjligt, kan vi utföra merparten av våra tjänster ute på ditt företag, det vi kallar mobil företagshälsa. Det är på plats vi på riktigt kan förstå och få inblick i din arbetsmiljö.

Allmän intresseanmälan

Välkommen till oss på Teamhälsan. Vi söker medarbetare, som är intresserade av nya utmaningar och vill ta chansen att vara delaktig i vår framtida utveckling.

Teamhälsan är en heltäckande företagshälsa. Vi arbetar med långsiktighet, öppenhet och ansvarstagande i alla våra relationer. Teamhälsan är företaget för dig som uppskattar kvalité, öppenhet och där teamets samlade kunskap tas till vara.

Intresseanmälan skickas till: jorgen@teamhalsan.se