fbpx

Nyheter

Fortsatt arbete hemifrån – detta är arbetsgivarens ansvar

Publicerad, 2020-08-26

I ett led att försöka minska smittspridningen av coronaviruset gav Folkhälsomyndigheten 16 mars i år rekommendationen att så långt som möjligt arbeta hemifrån. Mångas arbetsliv kom märkbart att förändras till följd av denna rekommendation. Vi var nog många som hade hoppats på att vi skulle återgå till någon form av normaltillstånd så här efter sommaren och åter […]

Skattefri provtagning (t ex Covid -19) av de anställda

Publicerad, 2020-08-26

Om arbetsgivaren som ett led i sitt arbetsmiljöarbete erbjuder sina anställda provtagning för en sjukdom som är klassad som samhällsfarlig enligt smittskyddslagen (tex Covid-19) är sådan provtagning, enligt Skatteverkets uppfattning, att jämställa med förebyggande behandling. Provtagningen är därför skattefri för den anställda, företaget behöver inte betala några arbetsgivaravgifter och kostnaderna för provtagningen är avdragsgilla. Detta gäller oavsett […]