fbpx

OBS! Nya regler för medicinska kontroller från den 1 november 2019

Publicerad, 2020-02-17

De nya föreskrifterna började gälla den 1 november 2019
Den 1 november upphörde nuvarande föreskrifter (AFS 2005:6) om medicinska kontroller i arbetslivet att gälla och de ersattes då av de nya och omarbetade föreskrifterna.

De nya föreskrifterna innebär bland annat att medicinska kontroller införs för handintensivt arbete och vid kvicksilverexponering.

Begreppet försumbar införs

I några av de medicinska kontrollerna står det att de inte behöver göras om exponeringen är försumbar. Hur försumbar ska tolkas är i dagsläget oklart (Arbetsmiljöverket ger ingen vägledning) utan det får med tiden utarbetas en praxis för olika branscher. Vi håller oss uppdaterade med olika experter om hur detta kan tolkas.

Läs mer om de nya föreskrifterna och frågor och svar