fbpx

Nya rehabiliteringsregler från den 1 juli 2018

Publicerad, 2018-06-08

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete

Lagändring till halvårsskiftet

Från och med den 1 juli 2018 blir arbetsgivaren skyldig att, senast dag 30, göra en plan för återgång i arbete för den sjukskrivne medarbetaren om hen beräknas vara frånvarande på grund av sjukdom i mer än 60 dagar. Planen ska bl.a. innehålla anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder. Arbetsgivaren kan också ansöka om arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd (tidigare arbetsplatsnära stöd) som även omfattar planering, genomförande och uppföljning. Beloppet höjs till max 10.000kr/arbetstagare/år. Max 200.000kr/arbetsgivare.

Lär mer här: