fbpx

Fortsatt arbete hemifrån – detta är arbetsgivarens ansvar

Publicerad, 2020-08-26

I ett led att försöka minska smittspridningen av coronaviruset gav Folkhälsomyndigheten 16 mars i år rekommendationen att så långt som möjligt arbeta hemifrån. Mångas arbetsliv kom märkbart att förändras till följd av denna rekommendation. Vi var nog många som hade hoppats på att vi skulle återgå till någon form av normaltillstånd så här efter sommaren och åter få möta våra kollegor vid kaffeautomaten. 30 juli meddelade dock Folkhälsomyndigheten att man förlänger rekommendationen att, om möjligt, fortsätta att arbeta hemifrån även under hösten i syfte att bereda de som måste åka till arbetet möjlighet att göra det utan trängsel och risk för smitta i kollektivtrafiken.

I ljuset av att vi uppenbarligen inte sett slutet på hemarbetet är det viktigt att arbetsgivaren skapar tydliga rutiner för arbetet och en god arbetsmiljö som, trots att kollegorna inte sitter i rummet bredvid, innebär social trivsel. För att möjliggöra för arbetsgivaren att fullgöra sitt arbetsmiljöansvar är arbetstagaren skyldig att rapportera eventuella risker med att arbeta i sin hemmiljö. Det kan vara bra att medvetandegöra arbetstagaren på detta medverkansansvar.

Läs mer här  – arbetsrättskrönika från tidningen Resultat.